Αειφόρος Ανάπτυξη

Αειφόρος Κύπρος

Το Κίνημα υποστηρίζει την προσαρμογή επιτυχημένων παγκόσμιων και ευρωπαϊκών μοντέλων αειφορίας στα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά της Κύπρου. Επιδιώκουμε την καλλιέργεια κουλτούρας φιλικής προς το περιβάλλον και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα από την εκπαίδευση και τη δημόσια σφαίρα. Δίνουμε έμφαση στη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα, στην αποδοχή και επεξεργασία καινοτόμων ιδεών.

Είμαστε υπέρ της στήριξης επιχειρηματικών ιδεών που προάγουν την βιώσιμη ανάπτυξη με κρατική βοήθεια σε ότι αφορά τις υποδομές, τη τεχνογνωσία και την παροχή χώρων δραστηριοποίησης. Η χώρα μας χρειάζεται να παρέχει ισχυρά κίνητρα για προσέλκυση ξένων επενδύσεων που να δημιουργούν «πράσινες» θέσεις εργασίας και προϋποθέτουν ταυτόχρονα μεταφορά στην Κύπρο εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.

Επιδιώκουμε την προστασία και την ορθολογική χρήση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομίας της Κύπρου, καθώς και το εκσυγχρονισμό της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων. Υποστηρίζουμε τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου, τη στήριξη των ξηροθερμικών παραδοσιακών καλλιεργειών και της υδροπονίας.

Προτείνουμε την αναβάθμιση διαδρόμων πεζοπορίας και ποδηλασίας γύρω από λίμνες και κατά μήκος των παραλιακών μετώπων, μαζί τη δημιουργία υποδομών για έξυπνες χερσαίες ή θαλάσσιες μεταφορές. Τέτοια βήματα θα ενισχύσουν ευρύτερα την ποιότητας ζωής των πολιτών ενώ παράλληλα θα εμπλουτίσουν σημαντικά το τουριστικό προϊόν της χώρας μας.

Σημαντική θεωρούμε την ανάπτυξη και προώθηση της Κύπρου ως προορισμού αυθεντικού οικοτουρισμού, με παράλληλη καταπολέμηση της αστυφιλίας μέσω της αύξηση των εισοδημάτων στις τοπικές κοινωνίες από την προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

Θα εργαστούμε για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της πολυπολιτισμικότητας της χώρας μας και την προώθηση της Ομόσπονδης Κύπρου ως σταθμού περιφερειακής διοίκησης οργανισμών στην ευρύτερη περιοχή.

Στοχεύουμε στην προσέλκυση τεχνολογικής ερευνάς στους τομείς της θερμικής και φωτοβολταïκής ηλιακής ενέργειας, και ενθαρρύνουμε τη διασπορά συμμετοχών σε αξιολογά ευρωπαϊκά έργα που προάγουν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.