Αρχές και Αξίες

Αρχές

Υποστηρίζουμε μια ομοσπονδιακή λύση στο Κυπριακό με ίσα πολιτικά δικαιώματα για όλους τους πολίτες. Πιστεύουμε ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι ένα ισχυρό θεμέλιο στο οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε το κοινό μας μέλλον με βάση τη συνύπαρξη και τη συνεργασία.

Πρωταρχική έγνοια είναι να λειτουργούμε με σεβασμό στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να προωθούμε τις διατάξεις της στην κοινωνία μας και να αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα όλων να ζουν σε μια κοινωνία όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα τηρούνται και εφαρμόζονται σχολαστικά.

Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την Κυπριακή ταυτότητα καθώς πιστεύουμε ότι έχει υποεκπροσωπηθεί σε όλες τις πτυχές, με σεβασμό και χωρίς να υπονομεύονται οι εθνοτικές, θρησκευτικές ή άλλες ταυτότητες.

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για μια κοινωνική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που προάγει την εκκοσμίκευση, την ένταξη και την ειρηνική συνύπαρξη, προετοιμάζοντας κατάλληλα τους πολίτες για να δημιουργούν στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο που ζούμε.

Έχουμε την πεποίθηση ότι η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κύπρου είναι επωφελής για όλες τις κοινότητες και μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την επίλυση του Κυπριακού.

Στοχεύουμε στην αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της φύσης και προωθώντας την αυτάρκεια του νησιού. Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη απειλή του 21ου αιώνα, επομένως θα εργαστούμε για πιο πράσινες πόλεις ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των κατοίκων σε ένα καλύτερο περιβάλλον.

Στηρίζουμε Κύπριους επιστήμονες και καλλιτέχνες στις προσπάθειές τους να αναβαθμίσουν το επιστημονικό, ακαδημαϊκό, τεχνολογικό και πολιτιστικό επίπεδο της χώρας, ως επένδυση για τις επόμενες γενιές και ως θεμέλιο για την ειρήνη και την ευημερία.

Πιστεύουμε ότι η νεολαία της Κύπρου είναι καλά εξοπλισμένη για να μας εκπροσωπεί και να οδηγεί στις κοινωνικές αλλαγές που χρειάζονται. Με συνεργασία και καθοδήγηση από τις παλαιότερες γενιές, όλοι μαζί θα διαμορφώσουμε το μέλλον μας.

Λειτουργούμε με τρόπο ώστε όλοι εντός και εκτός του Κινήματός μας να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγξουν τις ενέργειές μας. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε.

Το Κίνημά μας είναι ανοιχτό σε κάθε πολίτη που δέχεται, σέβεται και μπορεί να αντιπροσωπεύει τις αξίες και τις αρχές μας. Δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό, σεξισμό ή άλλης μορφής διάκριση.

Αξίες

Έχουμε ένα σαφές όραμα για το μέλλον, για ένα ενωμένο νησί της ευημερίας που θα γίνει παράδειγμα ειρήνης, πολυπολιτισμικότητας και συνεργασίας.

Στόχος μας είναι να αμφισβητήσουμε το σημερινό status quo και να πιέσουμε για μια βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, για ένα κράτος δικαιοσύνης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Δεν βλέπουμε εχθρούς αλλά μόνο πιθανούς εταίρους. Δεν είμαστε ένα κίνημα που στοχεύει να επιβληθεί σε άλλους. Είμαστε εδώ για να βελτιώσουμε το πολιτικό σύστημα και θα συνεργαστούμε με οποιαδήποτε πολιτική προσωπικότητα ή ομάδα ενεργεί σύμφωνα με τα κοινά συμφέροντα και τις πεποιθήσεις μας.

Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες, αλλά οι αξίες μας αποτελούν ένα σύνολο πεποιθήσεων και απόψεων που μπορούμε να συζητούμε, να επεκτείνουμε και να προσαρμόζουμε ανάλογα.

Είμαστε ένα κίνημα προσανατολισμένο στην ουσία και ως εκ τούτου στοχεύουμε να παράγουμε απτά αποτελέσματα μέσω εφικτών πολιτικών αντί να αναλωνόμαστε σε δηλώσεις και ομιλίες.

Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, και απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και ευθύνες.

Ενώ φροντίζουμε για την ατομική ευημερία, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούν το συλλογικό καλό.

Οι πολίτες κάθε ηλικίας και προέλευσης είναι πολύτιμοι, έχουν τις δικές τους μοναδικές ιδιότητες και μπορούν να έχουν χρήσιμο ρόλο στην κοινωνία.

Υποστηρίζουμε τα δημοκρατικά δικαιώματα και αγωνιζόμαστε για διαφάνεια, δικαιοσύνη, ισότητα και ίσες ευκαιρίες για όλους.

Πιστεύουμε στη χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού γίγνεσθαι, προς όφελος του περιβάλλοντος, των πολιτών και της οικονομίας.