Αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Το 2013 και εν μέσω οικονομικής κρίσης, η Κυβέρνηση Αναστασιάδη αποφάσισε να εφαρμόσει το πρωτόγνωρο και καθ’ όλα άδικο σύστημα αυτοεργοδότησης εκπαιδευτικών στα ολοήμερα σχολεία και τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, με στόχο να περικόψει τις δαπάνες στους αναγκαίους αυτούς πυλώνες της δημόσιας παιδείας.    

Έκτοτε και παρά την πρόσφατη γνωμάτευση του Διοικητικού Δικαστηρίου που τους δικαιώνει, οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα ΠΟΣ και τα ΚΙΕ δεν καλύπτονται από ασφάλιση εργοδότη και έχουν δικαίωμα σε άδειες ασθενείας, μητρότητας και διακοπών εφόσον θεωρούνται ως «πωλητές υπηρεσιών».

Προφανώς, οι εργαζόμενοι στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο και τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης δεν είναι αυτοεργοδοτούμενοι αλλά στελεχώνουν συγκεκριμένες υπηρεσίες της δημόσιας εκπαίδευσης. Το Κίνημα Κυπριωτισμού εκφράζει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της στους εκπαιδευτικούς που κινητοποιούνται απαιτώντας ριζικές αλλαγές στο καθεστώς εργοδότησής τους.