Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Το Κίνημα Κυπριωτισμού τοποθετείται στον ευρύτερο χώρο του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού (Social Liberalism), της Σοσιαλδημοκρατίας (Social Democracy) και της Κοινωνικής Οικολογίας (Social Ecology). Θεωρούμε πως το συλλογικό συμφέρον είναι αρμονικό με την ελευθερία του ατόμου. Τασσόμαστε υπέρ της επέκτασης των πολιτικών δικαιωμάτων, του εκδημοκρατισμού των θεσμών και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας μας. Υποστηρίζουμε μια ρυθμιζόμενη οικονομία της αγοράς, με παρεμβάσεις που προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη και πρόνοια στα πλαίσια μιας πλουραλιστικής δημοκρατίας. Έχουμε την αντίληψη πως τα περιβαλλοντικά προβλήματα που απειλούν την ανθρωπότητα και το οικοσύστημα οφείλονται στην αλόγιστη ανάπτυξη και το κυνήγι του οικονομικού κέρδους πάση θυσία.

Ο Κυπριωτισμός δεν προτείνει μια νέα εθνότητα και κατ’ επέκταση δεν εισηγείται μια άλλη μορφή εθνικισμού απέναντι στους ήδη υπάρχοντες. Το Κίνημα υπερασπίζεται την κυπριακή ιθαγένεια και πολιτειακή συνείδηση που απορρέουν από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιμετωπίζοντας ως παθογένειες τα μονομερή ιδεολογήματα που αποκλείουν αντί να συμπεριλαμβάνουν όλους τους πολίτες. Θεωρούμε πως η Κύπρος είναι μια κοινή πατρίδα για όλες τις εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες, και πως ο Κυπριωτισμός ως φιλοσοφία και πολιτική πράξη είναι απαραίτητος για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού και δημοκρατικού μέλλοντος.

Το Κίνημα δεν έχει ως στόχο του να αμφισβητήσει το εθνοτικό ή το θρησκευτικό συναίσθημα των πολιτών, το δικαίωμά τους να συνεχίζουν τις παραδόσεις τους και να αυτοπροσδιορίζονται όπως επιθυμούν. Αντίθετα, θεωρεί καθήκον του να υπερασπίζεται την κουλτούρα και τις πολιτισμικές ταυτότητες όλων των Κυπρίων καθώς και των χιλιάδων συμπολιτών μας με μεταναστευτικό βιογραφικό. Το Κίνημα υπογραμμίζει την αναγκαιότητα για ενίσχυση της κυπριακής συνείδησης ως μιας συλλογικής ταυτότητας που θα επιτρέψει την προσέγγιση των κοινοτήτων και θα στηρίξει την επανένωση της χώρας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι ένα εξελιγμένο κοσμικό κράτος και ως εκ τούτου δεν έχει οικοδομήσει μια κοσμική εκπαίδευση. Η χώρα μας δεν έχει ουσιαστικά βιώσει την εξελικτική διαδικασία του Διαφωτισμού, λόγω της ιδεολογικοπολιτικής ηγεμονίας που εξάσκησε ιστορικά η Εκκλησία της Κύπρου. Κοσμικό είναι το κράτος που έχει διαχωριστεί πλήρως από τους εκκλησιαστικούς θεσμούς και διέπεται από την αρχή της ανεξιθρησκίας. Ομοίως, η κοσμική παιδεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη και δεν συνδέεται με ομολογιακά δόγματα και εκκλησιαστικούς οργανισμούς. Το κοσμικό σχολείο είναι επιστημοκεντρικό και οικουμενικό, δημοκρατικό και ανθρωποκεντρικό. Ειδικά στις κυπριακές συνθήκες, ένα κοσμικό σχολείο αναμένεται να προωθεί συμπεριληπτικές θεωρήσεις που προάγουν την ενότητα της χώρας και των κατοίκων της.

Θεωρούμε πως σε μια διχοτομημένη πατρίδα και με τις δύο μεγαλύτερες κοινότητες του τόπου σε διαρκή αντιπαράθεση, δεν μπορούν να πραγματωθούν τα οράματα του κυπριακού λαού για ειρήνη, ευημερία, κράτος δικαίου και αειφόρο ανάπτυξη. Το διαιρετικό status quo εμποδίζει τον ορθολογισμό, αφαιρεί πόρους και δημιουργικές δυνάμεις ενώ καταδικάζει τη χώρα σε στασιμότητα και αέναη απειλή. Οι Κύπριοι μπορούν να συμβιώσουν ειρηνικά και να συνεργαστούν για ένα καλύτερο αύριο. Η ιστορική εμπειρία το πιστοποιεί και καταδεικνύει πως τα εμπόδια προέρχονται από τους εθνικισμούς και τα κατασκευασμένα ιστορικά αφηγήματα που επικρατούν.

Σε ένα κράτος δικαίου οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι θεσμικοί παράγοντες είναι υπόλογοι στους νόμους και το σύνταγμα όπως όλοι οι υπόλοιποι πολίτες. Οι νόμοι είναι σαφείς, εφαρμόζονται ομοιόμορφα και προστατεύουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η νομοθετική διαδικασία είναι προσβάσιμη, δίκαιη και αποτελεσματική. Η δικαιοσύνη αποδίδεται έγκαιρα από ικανούς, ηθικούς και ανεξάρτητους εκπροσώπους, οι οποίοι διαθέτουν επαρκείς πόρους και αντιπροσωπεύουν την κοινωνία που υπηρετούν. Ειδικά για την Κύπρο θεωρούμε πως το «δίκαιο της ανάγκης» του 1964 δεν μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί τη βάση επί της οποίας εφαρμόζεται και λειτουργεί το Σύνταγμα και οι νόμοι. Η επίλυση του Κυπριακού είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους δικαίου στο οποίο να εφαρμόζονται οι βασικές αρχές διάκρισης των εξουσιών, το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών (check and balances) και η ισότιμη συμμετοχή όλων των κοινοτήτων στις πολιτειακές δομές.

Η Αειφόρος Ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου προστατεύοντας το οικοσύστημα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη οφείλει να είναι κοινωνικά δίκαιη, περιβαλλοντικά βιώσιμη και να διαφυλάττει πόρους για τις επόμενες γενεές. Μια πιο διευρυμένη προσέγγιση της αειφόρου ανάπτυξης περιλαμβάνει τα θεμελιώδη ζητήματα της φτώχειας, της υγείας, της εξασφάλισης τροφής και νερού, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης. Στα κυπριακά δεδομένα η βιώσιμη ανάπτυξη συνδέεται με την επανένωση της χώρας, την ενιαία περιβαλλοντική, ενεργειακή και αναπτυξιακή πολιτική, την αποστρατικοποίηση και την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων αειφορίας του ΟΗΕ και της ΕΕ σε ολόκληρη την επικράτεια.

Το Κίνημα Κυπριωτισμού προτείνει μια έντονη διαδικασία εκδημοκρατισμού, εκσυγχρονισμού και εκκοσμίκευσης της πολιτικής και πολιτειακής κατάστασης στη χώρα. Χωρίς να υποτιμά τα συμφέροντα και τις διαθέσεις των κρατών που εμπλέκονται στα κυπριακά ζητήματα, θεωρεί πως το κλειδί για την επίλυση του Κυπριακού και την διαρκή ειρήνη στο νησί βρισκόταν πάντα εδώ, στη νοοτροπία και τις πεποιθήσεις μας. Έχουμε την άποψη πως η πολιτική διαφθορά και η χειραγώγηση της κοινωνίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον εθνικισμό και τη διχοτόμηση. Το Κίνημα προτείνει μια ριζική αναθεώρηση της σχέσης του κράτους με τους πολίτες και αντίστροφα. Υπερασπίζεται και προωθεί την κυπριακή συνείδηση ως μια συνολική θεώρηση που θα επιτρέψει να διορθωθεί η πορεία της χώρας και θα οδηγήσει στην αναδημιουργία της. Στελεχώνεται από ενεργούς πολίτες και αποφασισμένους νεολαίους χωρίς πρότερη εμπλοκή στο κομματικό σύστημα, με διάθεση να προσφέρουν στα κοινά με επιστημοσύνη, διαφάνεια και καθαρά χέρια.

Η συμμετοχή σε εκλογές και η διεκδίκηση αντιπροσώπευσης δεν αφήνει αδιάφορο το Κίνημα Κυπριωτισμού. Κρίνουμε πως μια διακριτή κοινωνικοπολιτική δυναμική θα επιτρέψει στο Κίνημα να εφαρμόσει πιο αποτελεσματικά το πρόγραμμα και τις διακηρύξεις του. Παρ’ όλα αυτά, αποφασίζοντας πάντα με ορθολογισμό και βασισμένοι σε πραγματικά δεδομένα, έχουμε θέσει συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν την εγγραφή μελών, την προσέλκυση υποστηρικτών και την οικονομική ενίσχυση του Κινήματος μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στο βαθμό που πληρούνται τα κριτήρια και οι στόχοι που έχουν τεθεί, το πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο (Μάρτιος 2021) θα αποφασίσει κατά πόσο το Κίνημα θα συμμετέχει στις επικείμενες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, ήρθαμε στο πολιτικό προσκήνιο για να μείνουμε, να παρουσιάσουμε ένα νέο πολιτικό ήθος και να πρωτοπορήσουμε για πολλές δεκαετίες.